मला “व्हीओसीओ” चे टोमणे मारणारे मास्टर

हिट: 494

हंग एनजीयुएन माण1

       काय आहे “वो कॉक”? त्याचे नाव ओळखण्याऐवजी मी स्वतःहून त्याला हाक मारतो ते नाव - जंगल किंवा शेतातून - मध्ये नाव असणे “नाइट भटकणारा”. मी मार्शल आर्टची ओळख करुन देतो “व्हेंग - जंगल मार्शल आर्ट” or “Võ ruõng - फिल्ड मार्शल आर्ट”, “Võ đường phố - Street मार्शल आर्ट”, “ब्लाइंड leyली मार्शल आर्ट”किंवा “व्ही जिआंग - भटक्या मार्शल आर्ट”?!

        माझ्या तारुण्याच्या काळात मी कोणालाही अशा प्रकारचे मार्शल आर्ट करतांना पाहिले नाही, फक्त ऐका, फक्त पहा वाघ प्रकार (वाघाची शैली), माकडाचा फॉर्म (वानर शैली) साप फॉर्म (साप शैली) किंवा फिनिक्स फॉर्म पंखांइतके उंच हात सुरुवातीला स्वत: च्या बचावासाठी लढण्यासाठी प्राण्यांच्या शैली म्हणून मार्शल आर्ट्स तयार करण्याच्या प्राण्यांच्या हालचाली, कृती यांचे सामान्यतः मनुष्य अनुकरण करते. परंतु बहुतेकदा लोक त्या मुलांकडे लक्ष देत नाहीत. मध्ये त्यांनी या प्रकारच्या मार्शल आर्टचे वर्णन केले आहे का? टियू नगाव जिआंग हो or अनह हंग क्सा डिय्यू? किंवा आफ्रिकेतील एका विशिष्ट देशातून - दोन गेंडाची शिंगे असलेले - किंवा दक्षिणपूर्व आशियातील - गेंडाच्या शिंगाने - लपलेले रहस्ये, किंवा गडद जंगलात, किंवा गरीब वस्तीचा दलदलीचा प्रदेश ?!

* * *

      ती दुपार होती ... मला आठवते. त्यावेळी मी एक स्कूलबॉय होतो. शाळेपासून मी फक्त दारात घरी आलो - रेल्वेमार्गाच्या ट्रॅकद्वारे - गेट 1, सायगॉनच्या क्षेत्रात. मी भेटलो एक “बाटल्या माणूस” दगडावर बसलेला. त्याच्या पाठीवर - एक पोत्या, त्याच्या पायाजवळ - एक पिवळा कुत्रा. तो शांतपणे बसून मला पाहत नसे म्हणून पुढे पाहत बसला - मातीचा देव म्हणून त्याच्या समोर उभा असलेला मुलगा. - आपण कोठून आहात? “एक मजा?”

       एक म्हणून माझी व्हॉईस शैली "सैगॉन मधील गतिमान" त्याची नोटीस विचारण्यासाठी पण त्याला लक्ष दिले नाही.

       फक्त जीभ बाहेर असलेला कुत्रा मला त्याच्याकडे पाहत होता “अभिवादन करणे” त्याच्या मालकाच्या वतीने. असे होते “सभ्य” तर मी माझा आवाज शांत करतो.

आपण चुकीच्या मार्गाने जाता?

नाही! फक्त खेळत आहे! ठीक आहे?

मी उत्तर दिले नाही परंतु सतत विचारण्यासाठी मी हनुवटी वाढविली:

- आपण बाटल्या आहात का?

        त्याने होकार केला, पण त्याचे डोळे होते “विचित्र” मला. त्यामुळे ते वापरणे ठीक आहे त्याला! मी त्याच्या शेजारी बसलो. मैत्रीपूर्ण वाटण्यासाठी कुत्राने शेपटी हलविली.

आपल्याकडे घर आहे का?

त्याने डोके हलवले.

- बरं! अंधार आहे, तुम्ही इथेच रहा.

त्याने माझ्याकडे पाहिले?

हे ठीक आहे का?

होय मी आंतर-कुटुंबप्रमुखांना सांगेन.

असं वाटत होतं की मी आहे “नेता” पण अजूनही मिळत आहे “एक गँग बॉस”.

* * *

       तेव्हापासून, माझ्याकडे होते “दोन मित्र” - तो आणि कुत्रा दररोज सकाळी तो फाशी 1 ते 11 किलोमीटर अंतरापर्यंत रेल्वेमार्गाच्या ट्रॅकसह वाया घालवलेल्या वस्तू उचलण्यासाठी एक पोत्याला नेला आणि नंतर थेट गो वॅप, दी अनला गेला. कुत्रा जणू धावतच गेला ते थायन भिक्षू मदत करण्यासाठी ताम टांग, गेला आणि परत "रेशमी रस्ता". दुपारी शिक्षक व विद्यार्थी ट्रॅकजवळील बेंचवर झोपले.

व्हो कॉक मार्शल आर्ट
आकृती: व्हो कॉक - मार्शल आर्ट

          दुपारपर्यंत, सूर्य मावळला, बाटल्यांचा मुलगा लवकर परत आला, त्याने काही वाया घालवलेल्या साहित्याने भरलेली पोती ठेवली. बाटली, फुलदाणी, तुटलेली भांडे, तळाशिवाय भांडे, बाटल्या डी सॉट (पॅराशूट बूट) चिंधी मध्ये, विखुरलेल्या अर्धी चड्डी… त्यांना “नवीन माल” वाटले - ज्यांची मला पर्वा नव्हती. मग मी अडकलो - एक दम आवाज.

चला थाई बिन्ह मार्केटवर जाऊ.

       त्याने होकार केला मग माझ्याबरोबर गेला. कुत्रा आपल्यामागे धावत आला - जसे एखाद्या नवीन साहसात प्रवेश करणे - ज्याला त्याचे आयुष्य माहित नव्हते अशा रस्त्यावरुन जाणे, अनुयायी. बाटल्यांच्या मुलाबद्दल, शहराकडे जाण्याचा जवळजवळ संपूर्ण मार्ग अपरिचित होता, कारण त्याच्या आयुष्यासाठी कमावण्याचा हा चांगला मार्ग नव्हता. गॅस स्टेशनच्या डावीकडे थ्री बिन्ह मार्केट, तीन दिशांसह रस्त्यावर, उजवीकडे खाई होन थिएटर होते, लॉनवर जमा झालेल्या लोकांच्या जमावाने शेताकडे पहात असताना आम्ही प्रयत्न केला प्रवासी बघायला ते काय होते ते पहा "शेडोंग मार्शल आर्ट्स मेड कामगिरी". पण ते दोन फ्रेंच पुरुष होते - एक छोटा माणूस आणि अस्वलाचा मोठा माणूस. ते पांढ white्या गणवेशात मार्शल आर्ट सादर करीत होते, एक ब्लॅक बेल्ट आणि दुसरा पांढरा.

       मी नुकताच हजेरी लावताना त्या छोट्या माणसाने मला लॉनमध्ये पकडले, जूडो तंत्राने मला मारले ज्याने मला बनविले आकाश खाली पडणे आणि तो माझी मान साफ ​​केली मुक्तपणे आश्चर्य! मी काहीही ओळखले नाही पण हात व पाय ढवळले, नंतर गोंधळ उडाला! तेवढ्यात त्या बाटल्या मुलाने तुटून पडल्या नंतर त्या छोट्या फ्रेंच माणसाच्या डोक्यावर लाथ मारली ज्याने त्याला माझ्याकडे आणले नाही. मग मी उभा राहिला! कुत्रा जोरात भुंकला! मग वाढले!

         ताबडतोब, मोठा फ्रेंच माणूस बाटल्यांचा मुलगा पकडण्यासाठी धडपडत, तो परत गेला. फ्रेंच माणूस मार्शल आर्ट तंत्राच्या थेट पंचांसह मारण्यासाठी पोहोचला. बाटल्या डाव्या बाजूला येण्यासाठी बाटल्यांचा वेग वेगळा झाला. मोठा फ्रेंच माणूस बाटल्यांच्या मुलाला लाथ मारण्यासाठी गेला. प्रत्येक शरीर चकित होते “अरे”. कोणीतरी ओरडले “सावध! सावध रहा! ”

        बाटल्या मुलाने उजवीकडे उडी मारली. कार्यक्षमता नाही, मोठा फ्रेंच माणूस बाहेर खेचण्यासाठी वाकला सुरी त्याच्या पायघोळ पाय पासून. तो खंजीर होता. प्रत्येक शरीर खूप मागे हटला. मी कुत्र्यासह मागे सरकलो आणि नंतर एका संरक्षक स्थानासह उभे राहिले. वातावरण तणावपूर्ण होते. त्यावेळी सर्वांची नजर बाटल्यांच्या मुलाकडे होती. त्याने अजूनही ती पोती घेतली. त्याने आपल्या तंत्राचा मार्ग पाहण्यासाठी फ्रेंच माणसाकडे टक लावून पाहिले. “बॅग खाली ठेव!” कोणीतरी ओरडले त्याने बॅग खाली ठेवली. फ्रेंच व्यक्तीने त्याच्यावर सतत खंजीर हल्ला केला. त्याने त्याचे शरीर गुंडाळले आणि नंतर पाय बाहेर पडले आणि आत शिरकाव केला, एक मुलाकड म्हणून डावीकडे, उजवीकडे हलविला. फ्रेंच माणसाला कसे मारायचे हे माहित नव्हते, मग खंजीराच्या वरच्या भागावरुन खाली खेचण्यासाठी वाकले. प्रत्येक शरीर ओरडले:

- अहो! बेडूक, दूर उडी!

        न बोलता, “थांग कोक” - आता नवीन टोपणनावाने - ग्रीजच्या विजेच्या माथी उलथून टाकले आणि फ्रेंच मनुष्याच्या हाताने धरुन असलेल्या दुहेरी पायांनी लाथ मारली. खंजीर हात सोडून गवत वर खाली पडला. थांग कोक डॅगरला “डिस्प्ले” वर नेण्यासाठी उलटले परंतु ते वापरले नाही. सगळ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवल्या. दयनीय परिस्थितीत, फ्रेंच माणसाला फटका बसला थांग कोक योगायोगाने. थांग कोक नंतर अचानक फ्रेंच माणसाच्या मांडीवर लाथ मारली. त्यानंतर त्याने मुसक्या आवळल्या. सगळ्यांनी पुन्हा जोरात टाळ्या वाजवल्या. दोन फ्रेंच माणसांनी ब many्याच मजली असलेल्या घराकडे धाव घेण्याचे संकेत दिले. त्यांनी धावत जाऊन ओरडले “Màc xà lù! ए - नाम - एमआयटी (तुम्हाला संभोग, व्हिएतनामी!) ”

        प्रत्येकाने या तिघांनाही खोल बदलाचा बदला म्हणून घेण्यास भाग पाडले. विशेषत: लोकांनी कुत्रा आकाशात फेकला. मग धरा! मग फेकणे! हुर्रे. कुत्रा ओरडला. मला थोडासा “मत्सर” वाटला. या जवळच्या लढाईत त्याचे काही साध्य झाले नाही परंतु “भुंकणे, भुंकणे, भुंकणे”. पण मला अचानक कळले की तो कर्णा वाजविण्यासारखा भुंकत आहे. ते अधिक भुंकले, सैन्याने अधिक हल्ला केला. तर बाटल्यांच्या मुलाकडे एक सपोर्ट टीम होती. तो आत्मविश्वास आणि कठोर होता. त्यामुळे लढाई यशस्वीरित्या संपली. सर्व लोक कुत्रा खाली खाली फेकतच राहिले! तो “भुंकलेला, भुंकलेला, भुंकलेला”.

        पहिल्या वेळी मी या यशाचे मूल्यांकन केले, बाटल्यांचा मुलगा 10 गुणांना पात्र होता. आणि “टिकाऊ धोरणाची” युक्तीने माझ्याकडे 7 गुण होते. विरोधकांकडून मला पकडले गेले आणि मला छळ करण्यात आले असले तरी मी याबाबत काहीही माहिती दिली नाही. सुदैवाने मला वेळीच वाचविण्यात आले. तर माझी गुणवत्ता 8 गुणांची असावी. पण हळू हळू मला असे वाटले की कुत्राला 8 गुण असावेत. हे उघडपणे तो तोफांच्या आगीसारखे “उन्माद” वापरुन “धमकावण्यासाठी” आणि शत्रूचा आत्मा कमकुवत बनवित असे. यानंतर, मला असे वाटले की कुत्रा 9 गुणांना पात्र आहे.

         मग प्रत्येकजण आपोआप उधळला. यानंतर पोलिस आले आणि जोरात शिट्ट्या मारले! थाटा बिन्ह मार्केटमधील एका चोरट्याने लूटमार म्हणून पकडलेला खड्डा. तेव्हापासून माझ्या मनात त्याचे मित्र म्हणून किंवा शिक्षक म्हणून कौतुक आणि आदर वाटण्यासारखे काहीतरी होते!

        एक दिवस मी भावाला विचारले:

- आपल्याला मार्शल आर्ट माहित आहे!

तो गप्प होता.

वो कॉक - नुग्येन मॅन हंग
आकृती: वो कॉक - नुग्येन मॅन हंग

- मार्शल आर्ट शाखा काय आहे! त्याबद्दल बोला!

तोही गप्प होता.

- टॉड मार्शल आर्ट्स? असे दिसते!

तोही काही बोलला नाही!

        पण पौर्णिमेच्या रात्री, थांग कोक मला स्टॅन्सचा सराव करण्यासाठी आणि नंतर श्वासोच्छ्वास घेण्यास सांगितले. काही दिवसांनंतर, त्याने मला पाय पाय खेचून चार दिशांना हात आणि पाय हलविण्यास शिकविले आणि दुसर्‍याला बाहेर खेचले. मग त्याने मला सामर्थ्य तपासण्यासाठी दोन्ही हाताच्या बोटांच्या बोटांनी जमिनीवर स्पर्श करण्यास सांगितले. मग एक महिला नर्तक म्हणून दोन पाय सपाट ठेवा.

         यानंतर त्याने मला एक म्हणून ग्राउंड फॉर्म शिकविला "तिरस्करणीय व्यक्ती" माझ्या आयुष्यातील सैगॉन ते मा लाँग, एनगा बा चू आयए किंवा झोम कुई ते फू लॅम पर्यंत मी यापूर्वी कधीही मार्शल आर्ट्स शाळेत पाहिले नाही. त्यानंतर जपान, फ्रान्स, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली,

          जर्मनी, ओक्लियोस्लो यिसिकिया…, त्यानंतर, मी अशा प्रकारच्या मार्शल आर्ट्स कोणालाही पाहिलेला नाही!

          आणि तरीही मला त्याची मुळे माहित नव्हती “थांग कोक” तो कुठून आला आणि त्याचा मालक कोण होता? नक्कीच, त्याला मास्टर करावे लागले. आणि त्याचे आयुष्य कसे होते? मी ही संधी गमावले नाही!

____________
1. सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास डॉक्टर.

(स्त्रोत: पायनियर्स ज्यांनी व्हिएतनामी पारंपारिक मार्शल आर्ट्सचा जगासाठी मार्ग मोकळा केला आहे - भाग 3)

अजून पहा:
◊  मला “व्हो कॉक” शिकविणारे मास्टर - व्ही-व्हर्सीगो
Me मास्टर जे मला “व्हो कॉक” शिकवतात - फ्र-वर्सिगो
Me मास्टर जे मला “व्हो कॉक” शिकवतात - अर-व्हर्सीगु
Me मास्टर जे मला “वो कॉक” शिकवतात - सी-व्हर्सीगो
Me मास्टर जे मला “व्हो कॉक” शिकवतात - एसपी-व्हर्सीगो
Me मास्टर जे मला “व्हो कॉक” शिकवतात - रु-व्हर्सीगो

प्रतिबंध करा तू
09 / 2019

(भेट दिलेले 306 वेळा, आज 4 भेटी)

प्रत्युत्तर द्या

आपला ई-मेल पत्ता प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्ड चिन्हांकित *

en English
X